Iphone stvarna napaka

Rating: 4.83 / Views: 443
2019-09-19 23:11

Stvarna napaka Prodajalec mora potroniku izroiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:Tako garancija kot stvarna napaka sta urejeni v dveh zakonih, in sicer v Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju OZ) in Zakonu o varstvu potronikov (v nadaljevanju ZVPot). Slednji ureja samo pravna oziroma pogodbena razmerja, v katerih kot ena izmed strank nastopa kupec kot fizina oseba brez dejavnosti, tj. potronik. iphone stvarna napaka

Stvarna napaka. Stvarno napako lahko uveljavljate izkljuno pri prodajalcu. Izdelek ima stvarno napako, e nima: lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;

iphone stvarna napaka

Rok (stvarna napaka): Notifikacija prodajalca o napaki v dveh mesecih od odkritja napake (po preteku dvehenega leta od nakupa pa prodajalec za napake ne odgovarja ve). Odgovornost (garancija): Garancijo se lahko uveljavlja pri garantu (jamevalcu) ali njegovem pooblaenem servisu. Stvarna napaka 04. avgust 2016 Sporno zaraunavanje pregledov pri V zadnjem asu se je, kot poroa Trni inpektorat Republike Slovenije, med trgovci zaela pojavljati praksa zaraunavanja reklamacij.iphone stvarna napaka Garancija in stvarna napaka: Puck0. erif

Free Iphone stvarna napaka

Pojem stvarne napake je definiran v 37. lenu ZVPot in doloa, da je napaka stvarna, e stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet. iphone stvarna napaka Stvarna napaka Garancija Trgovina Storitve Splet, katalogi, prodaja na domu Mobilniki, TV, splet Stanovanje, upravljanje Avtorske pravice Zakonodaja in pravila Broure Garancija 28. maj 2018 Kosilnica se kvari Ve o stvarni napaki lahko preberete v lanku Pravice potronikov stvarna napaka ali garancija? Enovice. elite biti na tekoem z aktualnimi novicami? Naroite se na enovice e danes! Ocenjevali smo. klicne centre slovenskih bank in hranilnic. Preverite! . Obrazec za uveljavljanje stvarne napake e napaka ni sporna, mora podjetje im prej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugoditi potronikovi zahtevi. e je napaka sporna, pa mora podjetje v istem roku pisno odgovoriti na potronikovo zahtevo.